›   ›  Inclino-sensor

Inclino-sensor


Inclino-sensor

De vraag

Onze klant vroeg ons om een alternatief ontwerp van een "laser hoek meet systeem" met een externe solid state hoekmeet sensor, voor toepassing op kantbanken. Een voorwaarde hierbij was dat de sensor een VARAN bus interface heeft zodat de sensor aangesloten kan worden op machine veldbus systeem.


De technische oplossing

Het zet-resultaat van een metalen plaat op een kantbank is afhankelijk van de variatie in de grondstofkwaliteit. Om de juiste hoek te realiseren meet de kantbank de gezette hoek. Daarvoor worden twee aan de machine bevestigde beweegbare meetopstellingen gebruikt, die exact moeten worden uitgelijnd. In dit geval was een mechanische koppeling niet mogelijk gezien de constructie van de machine. Daarom wordt er uitgelijnd door middel van het waterpas principe door middel van een vision-systeem. ARA heeft een compacte inclino-sensor ontwikkeld om de meetopstelling uit te lijnen. De gevoelige inclino-sensoren meten de waterpas-afwijking, die vervolgens wordt gebruikt om de totale meting te corrigeren. De meetresultaten worden vervolgens overgebracht via een veldbus (VARAN) naar de machinebesturing. De inclino-sensor is compact en vriendelijk in het gebruik.

 

Samenwerking met

 

Toegepaste disciplines:

  • Elektronika ontwerp
  • Mechanisch ontwerp
  • PCB-montage
  • Ingieten
Interesse in één van onze diensten? U kunt direct contact met ons opnemen!