Alles in samenspraak
Passie voor techniek
Kwaliteit gedreven
+31 (0)543 47 25 01

Privacy beleid

Bezoekers en gebruikers van de website ara-aalten.nl

Als je onze website bezoekt verzamelen we informatie die van belang is voor jouw sollicitatie. De informatie verwerken we alleen na jouw toestemming doordat je akkoord gaat met het privacy beleid. Lees hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we jouw informatie bewaren.

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze sollicitatie procedures.

De informatie verwerken we om jouw sollicitatieprocedure goed uit te kunnen voeren en om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

Lees hieronder voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou:

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor jouw sollicitatie; een deel van deze gegevens is verplicht. Zonder deze gegevens kunnen we jouw sollicitatie niet uitvoeren. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij het solliciteren met CV:
NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
geboortegegevens, leeftijd, geslacht
curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Apparatenfabriek ARA B.V. hebt gewerkt)

Jouw sollicitatiegegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot nog drie kalendermaanden in een afgeschermde omgeving (bij vacatures is deze periode 24 maanden). In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor HRM bij Apparatenfabriek ARA B.V. onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Je kunt altijd na een sollicitatie een verzoek indienen om de persoonsgegevens te laten verwijderen.