›   ›  Directiewisseling ARA

Directiewisseling ARA

Datum: 07-04-2017

Betreft: Directiewisseling bij Apparatenfabriek ARA bv

  

L.s., 

De directie van ARA is met ingang van 29 maart overgenomen door ARA beheer, Dhr. L.P. de Jong en Dhr. C. Stronks. Aanleiding hiertoe is verschil van inzicht over het te voeren beleid.

We benadrukken graag dat er geen enkele twijfel over de continuïteit van ARA bestaat en dat de bedrijfsvoering op de gebruikelijke wijze wordt voortgezet. 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met L.P. de Jong, op telefoonnummer  06-53172134 of via lp.dejong@ara-aalten.nl

We verwachten u zo voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Apparatenfabriek ARA bv,

 

L.P. de Jong

R. Siebelink

C. Stronks

Terug naar overzicht